Interactieve simulatie Basisschooladvies

Met de interactieve simulatie Basisschooladvies kunt u zelf ontdekken wat u - bewust én onbewust - meeweegt bij de advisering in groep 8. In hoeverre weegt ú als leraar van groep 8 de leerresultaten mee? En de werkhouding en motivatie, de opleiding van de ouders, of de ondersteuning van thuis?

In het laatste basisschooljaar krijgt een leerling het belangrijke advies voor het vervolgonderwijs. Bijvoorbeeld een vmbo-gt-advies, een advies havo/vwo, of bijvoorbeeld het advies praktijkonderwijs. Een goed overwogen schooladvies biedt kinderen de beste kansen. Maar soms nemen leraren zaken mee in hun advies die onbedoeld de kansen van leerlingen kunnen belemmeren. Dat blijkt uit ons onderzoek ‘Kansen(on)gelijkheid bij de overgangen po-vo’

Doe zelf de simulatie, dan krijgt u feedback over uw eigen manier van adviseren, en tips. Als aanleiding om er nog eens over door te denken. En vooral: om er eens met collega’s over door te praten.

Hoe werkt het?

  • U krijgt een korte omschrijving van 16 leerlingen in een fictieve groep 8. Die omschrijving bevat verschillende eigenschappen, en enkele cognitieve resultaten.
  • Wat die cognitieve resultaten betreft: de getoonde scores zijn percentielen (dus een leerling met een score 67 doet het beter dan of net zo goed als 67 procent van de Nederlandse leerlingen).
  • Aan u de vraag: welk advies voor het voortgezet onderwijs geeft u aan elk van de leerlingen?
  • Aan het eind krijgt u persoonlijke terugkoppeling over uw eigen manier van adviseren.

U neemt anoniem deel en de gegevens worden niet bewaard.
Het spelen van de simulatie duurt zo’n 15 tot 20 minuten.

Basisschool advies

Hier wordt de Simulatie Basisschooladvies geladen...