Schoolverschillen voortgezet onderwijs

Scholen verschillen in de leerresultaten die hun leerlingen behalen. In ons onderzoek Schoolverschillen zochten we een antwoord op de vraag wat bijdraagt aan hoge(re) leerresultaten, als het gaat om het handelen van docenten en schoolleiders. In dit kwalitatieve onderzoek vonden we verschillen tussen scholen die hoge leerresultaten halen en scholen die minder hoge leerresultaten halen. Eerder schreven we hierover in de Staat van het Onderwijs. We beschrijven hier beknopt de factoren die verschil maken. Daarbij verwijzen we naar achterliggende literatuur die onze bevindingen ondersteunt of die concrete voorbeelden bevat.

Op onderstaande poster vindt u de factoren en een suggestie voor een werkwijze om als team samen aan de slag te gaan om hoge(re) leerresultaten te realiseren. De poster kunt u downloaden om digitaal of op papier te gebruiken.