Documenten - Voortgezet onderwijs

253 documenten van Voortgezet onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Oordelen primair, speciaal en voortgezet onderwijs 1 april 2019

In dit bestand vindt u het (eind)oordeel van scholen en afdelingen primair, speciaal en voortgezet onderwijs met peildatum 1 ...

Data-bestand | 17-04-2019

Oordelen besturen 1 april 2019

In dit bestand vindt u het (eind)oordeel van besturen met peildatum 1 april 2019. Een uitgebreide toelichting op de bestanden is ...

Data-bestand | 17-04-2019

Deelrapport - De staat van het voortgezet onderwijs 2019

De Staat van het Voortgezet Onderwijs 2019 bevat trends en ontwikkelingen binnen deze onderwijssector. Dit deelrapport komt uit ...

Rapport | 10-04-2019

Dyslexieverklaringen: verschillen tussen scholen nader bekeken

Het aantal leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs met een dyslexieverklaring is de laatste jaren toegenomen. Ook zijn ...

Themarapport | 10-04-2019

Technisch rapport - De staat van het voortgezet onderwijs 2019

Dit technische rapport is een bijlage met tabellen, die hoort bij hoofdstuk 3 Voortgezet Onderwijs. Dit hoofdstuk komt uit het ...

Rapport | 10-04-2019

Factsheet - De staat van het voortgezet onderwijs 2019

Deze factsheet geeft de kern van De Staat van het Onderwijs 2019 weer voor de sector voortgezet onderwijs. Met deze samenvatting ...

Publicatie | 10-04-2019

Reken- en wiskundeonderwijs aan (potentieel) hoogpresterende leerlingen

In dit themarapport beschrijven we de resultaten van het themaonderzoek Reken- en wiskundeonderwijs aan (potentieel) ...

Themarapport | 10-04-2019

Themarapport Kwaliteitszorg en ambitie schooljaar 2017/2018

In dit themarapport brengen we in kaart hoe het staat met de kwaliteitszorg en ambitie in het primair onderwijs (po), het ...

Themarapport | 10-04-2019

Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs over de sectoren po, vo, so, mbo en wo over schooljaar 2017/2018

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur (VI) van de ...

Publicatie | 03-04-2019

Onderwijsresultaten voortgezet onderwijs 2019 technische toelichting

technische toelichting op onderwijsresultaten 2019 voortgezet onderwijs

Publicatie | 06-02-2019