Kwaliteitsrapporten per gemeente en locatie

De inspectie heeft onderzoeken uitgevoerd bij kinderdagverblijven die voorschoolse educatie bieden en vroegscholen waar vroegschoolse educatie wordt aangeboden. Hieronder kunt u de rapporten downloaden. Ook de rapporten van onderzoeken op gemeenteniveau kunt u hier terugvinden.