Kwaliteitsrapporten per gemeente en locatie

De inspectie heeft onderzoeken uitgevoerd bij kinderdagverblijven die voorschoolse educatie bieden en vroegscholen waar vroegschoolse educatie wordt aangeboden. Hieronder kunt u de rapporten downloaden. De rapporten van onderzoeken op gemeenteniveau kunt u vinden op de pagina Gemeenten onder kinderopvang.