Kwaliteit voor en vroegschoolse educatie Het Hogeland

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen en kinderdagverblijven in die gemeente.