Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie Voorst

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen en kinderdagverblijven in die gemeente. Op deze pagina vindt u de beschikbare locatierapporten van de gemeente Voorst.

Op 22 november 2021 is de tekortkoming met betrekking tot de resultaatafspraken opgeheven. De gemeente voldoet hiermee aan de wettelijke voorschriften.