Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie Voorst

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen en kinderdagverblijven in die gemeente. Op deze pagina vindt u de beschikbare locatierapporten van de gemeente Voorst.

Op 22 november 2021 is de tekortkoming met betrekking tot de resultaatafspraken opgeheven. De gemeente voldoet hiermee aan de wettelijke voorschriften.

Deze publicatie voldoet helaas nog niet aan alle eisen voor digitale toegankelijkheid. Als inspectie vinden wij het belangrijk dat onze documenten voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom plaatsen we binnenkort het digitaal toegankelijke document op onze website. Ervaart u in de tussentijd problemen? Laat ons dit dan weten via het contactformulier.