Kwaliteit voor en vroegschoolse educatie Wormerland

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen en kinderdagverblijven in die gemeente.

In 2022 heeft de gemeente Wormerland voldaan aan de gegeven herstelopdrachten. Hiermee voldoet de gemeente aan alle wettelijke voorschriften.