Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie gemeente Leudal

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente. Ook kijken we naar de kwaliteit van de basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (locaties) waar voor- en vroegschoolse educatie wordt aangeboden in die gemeente.  Op deze pagina vindt u de beschikbare locatierapporten.