Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie Barneveld

De inspectie heeft onderzoek uitgevoerd naar de voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang. De reden voor dit onderzoek is dat de gemeente meedoet aan de pilot 'Herijken toezicht voor- en vroegschoolse educatie (vve) en kinderopvang'. In deze pilot onderzoeken we onder andere of de gemeente en de schoolbesturen zicht hebben op de kwaliteit van de locaties en of zij zorgen voor verbetering van de kwaliteit. Daarom hebben we op meerdere locaties in de gemeente Barneveld een onderzoek uitgevoerd.

Download 'Kwaliteit vroegschoolse educatie Basisschool Koningin Juliana - Toegankelijke versie - Datum vaststelling: 16-01-19'

PDF document | 9 pagina's | 166 kB

Rapport | 08-03-2019

Download 'Kwaliteit vroegschoolse educatie Basisschool Koningin Juliana - Datum vaststelling: 16-01-19'

PDF document | 11 pagina's | 1,7 MB

Rapport | 08-03-2019

Download 'Kwaliteit vroegschoolse educatie Basisschool Rehoboth - Toegankelijke versie - Datum vaststelling: 16-01-19'

PDF document | 10 pagina's | 196 kB

Rapport | 08-03-2019

Download 'Kwaliteit vroegschoolse educatie Basisschool Rehoboth - Datum vaststelling: 16-01-19'

PDF document | 12 pagina's | 1,7 MB

Rapport | 08-03-2019

Download 'Kwaliteit voorschoolse educatie Voorschool Rehobothschool - Toegankelijke versie - Datum vaststelling: 16-01-19'

PDF document | 10 pagina's | 217 kB

Rapport | 08-03-2019

Download 'Kwaliteit voorschoolse educatie Voorschool Rehobothschool - Datum vaststelling: 16-01-19'

PDF document | 12 pagina's | 1,2 MB

Rapport | 08-03-2019

Download 'Kwaliteit voorschoolse educatie Stichting Christelijke Kindcentra de Drieslag Koningin Juliana - Toegankelijke versie - Datum vaststelling: 05-03-19'

PDF document | 10 pagina's | 212 kB

Rapport | 08-03-2019

Download 'Kwaliteit voorschoolse educatie Stichting Christelijke Kindcentra de Drieslag Koningin Juliana - Datum vaststelling: 05-03-19'

PDF document | 12 pagina's | 1,1 MB

Rapport | 08-03-2019

Download 'Kwaliteit vroegschoolse educatie Basisschool De Lijster - Toegankelijke versie - Datum vaststelling: 21-01-19'

PDF document | 10 pagina's | 191 kB

Rapport | 08-03-2019

Download 'Kwaliteit vroegschoolse educatie Basisschool De Lijster - Datum vaststelling: 21-01-19'

PDF document | 12 pagina's | 191 kB

Rapport | 08-03-2019

Download 'Kwaliteit voorschoolse educatie Eigenwijs, DOL FIJN Peuterspeelzalen - Toegankelijke versie - Datum vaststelling: 05-03-19'

PDF document | 10 pagina's | 208 kB

Rapport | 08-03-2019

Download 'Kwaliteit voorschoolse educatie Eigenwijs, DOL FIJN Peuterspeelzalen - Datum vaststelling: 05-03-19'

PDF document | 12 pagina's | 208 kB

Rapport | 08-03-2019

Download 'Kwaliteit voorschoolse educatie DOL FIJN Peuterspeelzalen Kiekeboe - Toegankelijke versie - Datum vaststelling: 05-03-19'

PDF document | 10 pagina's | 217 kB

Rapport | 08-03-2019

Download 'Kwaliteit voorschoolse educatie DOL FIJN Peuterspeelzalen Kiekeboe - Datum vaststelling: 05-03-19'

PDF document | 12 pagina's | 1,1 MB

Rapport | 08-03-2019