Kwaliteit voorschoolse en vroegschoolse educatie gemeente Almelo

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen en kinderdagverblijven in die gemeente. Op deze pagina vindt u het rapport over de gemeente Almelo en beschikbare locatierapporten.