Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie Rheden

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente. Ook kijken we naar de kwaliteit van de basisscholen, kinderdagverblijven (locaties) waar voor- en vroegschoolse educatie wordt aangeboden in die gemeente.

Op deze pagina vindt u de beschikbare locatierapporten.