Kwaliteit voor en vroegschoolse educatie gemeente Dalfsen

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse educatie op kinderdagverblijven in de gemeente. Op deze pagina vindt u de beschikbare locatierapporten.

De gemeente heeft in 2022 voldaan aan de herstelopdrachten. Hiermee voldoet de gemeente aan de wettelijke voorschriften.