Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie gemeente Deventer

De inspectie heeft onderzoek uitgevoerd naar de voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang. De reden voor dit onderzoek is dat de gemeente meedoet aan de pilot 'Herijken toezicht voor- en vroegschoolse educatie (vve) en kinderopvang'. In deze pilot onderzoeken we onder andere of de gemeente en de schoolbesturen zicht hebben op de kwaliteit van de locaties en of zij zorgen voor verbetering van de kwaliteit. Daarom hebben we op meerdere locaties in de gemeente Deventer een onderzoek uitgevoerd.

Download 'Kwaliteit voorschoolse educatie kinderdagverblijf Sam&abeltje - Toegankelijke versie'

PDF document | 13 pagina's | 706 kB

Rapport | 24-06-2019

Download 'Kwaliteit voorschoolse educatie kinderdagverblijf Sam&abeltje'

PDF document | 15 pagina's | 1,6 MB

Rapport | 24-06-2019

Download 'Kwaliteit vroegschoolse educatie Cees Wilkeshuisschool - Toegankelijke versie - Datum vaststelling: 13-05-19'

PDF document | 13 pagina's | 166 kB

Rapport | 24-06-2019

Download 'Kwaliteit vroegschoolse educatie Cees Wilkeshuisschool'

PDF document | 15 pagina's | 1,7 MB

Rapport | 24-06-2019

Download 'Kwaliteit voorschoolse educatie Partou KDV Groenewold 186 - Toegankelijke versie - Datum vaststelling: 21-03-19'

PDF document | 13 pagina's | 219 kB

Rapport | 24-06-2019

Download 'Kwaliteit voorschoolse educatie Partou KDV Groenewold 186'

PDF document | 15 pagina's | 1,2 MB

Rapport | 24-06-2019

Download 'Kwaliteit voorschoolse educatie Kinderopvang ’t Nestje (groep Maraboes) - Toegankelijke versie - Datum vaststelling: 19-03-19'

PDF document | 13 pagina's | 180 kB

Rapport | 24-06-2019

Download 'Kwaliteit voorschoolse educatie Kinderopvang ’t Nestje (groep Maraboes)'

PDF document | 15 pagina's | 1,2 MB

Rapport | 24-06-2019

Download 'Kwaliteit voorschoolse educatie Kindcentrum Rivierenwijk - Toegankelijke versie - Datum vaststelling: 04-02-19'

PDF document | 14 pagina's | 187 kB

Rapport | 24-06-2019

Download 'Kwaliteit voorschoolse educatie Kindcentrum Rivierenwijk'

PDF document | 16 pagina's | 1,2 MB

Rapport | 24-06-2019

Download 'Kwaliteit vroegschoolse educatie basisschool Rivierenwijk - Toegankelijke versie - Datum vaststelling: 04-02-19'

PDF document | 13 pagina's | 171 kB

Rapport | 24-06-2019

Download 'Kwaliteit vroegschoolse educatie basisschool Rivierenwijk'

PDF document | 15 pagina's | 1,7 MB

Rapport | 24-06-2019

Download 'Kwaliteit voorschoolse educatie kindcentrum Het Palet - Toegankelijke versie - Datum vaststelling: 29-01-19'

PDF document | 13 pagina's | 236 kB

Rapport | 24-06-2019

Download 'Kwaliteit voorschoolse educatie kindcentrum Het Palet'

PDF document | 15 pagina's | 1,2 MB

Rapport | 24-06-2019

Download 'Kwaliteit vroegschoolse educatie kindcentrum Het Palet groep 1/2 - Toegankelijke versie - Datum vaststelling: 29-01-19'

PDF document | 13 pagina's | 217 kB

Rapport | 24-06-2019

Download 'Kwaliteit vroegschoolse educatie kindcentrum Het Palet groep 1/2'

PDF document | 15 pagina's | 1,8 MB

Rapport | 24-06-2019