Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie gemeente Hilvarenbeek

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen en kinderdagverblijven in die gemeente. Op deze pagina vindt u het rapport van de gemeente Hilvarenbeek en de beschikbare locatierapporten.

Op 19 januari 2023 heeft de gemeente voldaan aan de herstelopdracht met betrekking tot resultaatafspraken. Hiermee voldoet de gemeente aan de wettelijke voorschriften.