Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie Meierijstad

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen en kinderdagverblijven in die gemeente. Op deze pagina vindt u het rapport over de gemeente Meierijstad en de beschikbare locatierapporten.