Kwaliteit voor- en vroegschoolse Schiedam

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in die gemeente. Op deze pagina vindt u de beschikbare locatierapporten.