Kwaliteit voor en vroegschoolse educatie Bergen op Zoom

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen en kinderdagverblijven in die gemeente. Op deze pagina vindt u de beschikbare locatierapporten van de gemeente Bergen op Zoom.

Op 8 december 2021 zijn de tekortkomingen met betrekking tot resultaten vve opgeheven. De gemeente voldoet hiermee aan de wettelijke voorschriften.