Kwaliteit voor en vroegschoolse educatie Bergen op Zoom

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse educatie op kinderdagverblijven in de gemeente. Op deze pagina vindt u de beschikbare locatierapporten.

Op 8 december 2021 zijn de tekortkomingen met betrekking tot resultaten vve opgeheven. De gemeente voldoet hiermee aan de wettelijke voorschriften.