1. Toezicht

“Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter?” Misschien is dat wel de kortste samenvatting van de manier waarop de inspectie toezicht op het onderwijs houdt. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De inspectie houdt daar toezicht op. We doen onderzoek bij besturen en scholen/instellingen en we stimuleren hen om voortdurend hun kwaliteit te verbeteren.

In de onderzoekskaders leest u wat onze werkwijze is en wat we beoordelen. Deze kaders zijn voor het laatst herzien op 1 augustus 2021. Lees hierover meer op de pagina Onderzoekskader 2021: wat is er veranderd.

Het toezicht op het hoger onderwijs is anders ingericht.