1. Toezicht

“Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter?” Misschien is dat wel de kortste samenvatting van de manier waarop de inspectie toezicht op het onderwijs houdt. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De inspectie houdt daar toezicht op. We doen onderzoek bij besturen en scholen en we stimuleren hen om voortdurend hun kwaliteit te verbeteren.

In de onderzoekskaders 2017 staat wat onze werkwijze is en wat we beoordelen. Voor besturen, en de scholen, is er de brochure 'Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur?'

Op 1 augustus 2017 heeft de inspectie het toezicht op besturen en scholen/opleidingen vernieuwd. Het toezicht op het hoger onderwijs ziet er anders uit.