Oordelen door de inspectie

Scholen die bij een onderzoek niet aan de wettelijke eisen voor basiskwaliteit blijken te voldoen, krijgen het oordeel Onvoldoende. Deze scholen kunnen zelfs het oordeel Zeer zwak krijgen als ze beneden de wettelijke norm presteren die daarvoor geldt. In het onderzoekskader van elke sector staat aangegeven in welke gevallen een oordeel Voldoende, Onvoldoende of Zeer zwak geldt. Tot medio 2023 kon de inspectie naast deze oordelen de waardering Goed geven.

Waardering Goed is afgeschaft

Het bestuur kon een school of opleiding tot mei 2023 bij de inspectie voordragen voor de waardering Goed. Dat was mogelijk als de basiskwaliteit van die school op orde is en de school (eigen) ambities heeft geformuleerd die ze in de praktijk overtuigend waarmaakt. De basiskwaliteit van een school is op orde wanneer wordt voldaan aan de wettelijke eisen.