Waardering Goed

Het bestuur kon een school of opleiding tot mei 2023 bij de inspectie voordragen voor de waardering Goed. Dat was mogelijk als de basiskwaliteit van die school op orde is en de school (eigen) ambities heeft geformuleerd die ze in de praktijk overtuigend waarmaakt. De basiskwaliteit van een school is op orde wanneer wordt voldaan aan de wettelijke eisen.

Waardering Goed is afgeschaft

De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs heeft in april, naar aanleiding van de aangenomen motie Van Meenen, besloten het predicaat voor een Excellente school en de waardering Goed op schoolniveau af te schaffen voor het funderend onderwijs. De waardering Goed blijft voor het mbo opgenomen in het onderzoekskader

Zie ook het nieuwsbericht: Einde van waardering Goed en Excellente scholen.

Lopende aanvragen

Aanvragen voor de waardering Goed die voor 1 mei 2023 zijn ingediend zullen, mits die nog in de onderzoeksplanning van de inspectie zijn in te passen, nog worden afgehandeld door de inspectie in het lopende schooljaar 2022-2023.