Het bestuur kan een school/opleiding bij de inspectie voordragen voor de waardering ‘Goed’.  Dat kan als de basiskwaliteit van die school op orde is en de school ambities in de praktijk overtuigend waarmaakt. Een onderzoek naar de waardering ‘Goed’ voor een school doen wij dus uitsluitend op verzoek.

Zelfevaluatie

Bij het verzoek moet een eigen evaluatie door de school worden gevoegd. Die zelfevaluatie moet recent en betrouwbaar zijn, en aansluiten bij de kwaliteitseisen. Op basis daarvan besluit de inspectie een onderzoek naar ‘Goed’ gaan uitvoeren. In het onderzoekskader staat aan welke normen een school moet voldoen om de waardering ‘Goed’ te krijgen. De normen staan in hoofdstuk 3.3 Kwaliteitsgebieden en standaarden onder de kopjes Eigen aspecten van kwaliteit.

Ambities van de school

De inspectie kijkt bij het onderzoek onder meer naar de ambities – de eigen aspecten van kwaliteit – zoals de school die beschrijft in het schoolplan die verder gaan dan de basiskwaliteit. Desgewenst geven wij feedback in hoeverre de school deze de eigen aspecten van kwaliteit in praktijk brengt. Na afloop van het onderzoek kan een school de waardering ‘Goed’ krijgen.