Hoofdlijnen - De Staat van het Onderwijs 2023 - Het stelsel

De hoofdlijnen zijn de belangrijkste bevindingen die we terugzien in het onderwijsstelsel. Dit deelrapport is het eerste hoofdstuk uit het rapport De Staat van het Onderwijs 2023.

Bijlage(n)