Technisch rapport onderwijsaanbod rekenen op referentieniveau 1S/2S in het bo, vo, so en vso - De Staat van het Onderwijs 2023

Dit technische rapport is de verantwoording van de onderzoeksgegevens, die horen bij aan een aantal hoofdstukken (hoofdstuk 1, 2, 3 en 4) van de Staat van het Onderwijs 2023.