Veiligheid van kinderen en jongeren op scholen

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

De sociale veiligheid van leerlingen en personeel is een belangrijk aspect van de kwaliteit van onderwijs. De inspectie ziet daarop toe. In het toezicht op scholen let de inspectie erop of scholen zich houden aan de wettelijke voorschriften die hiervoor gelden. Als sprake is van ernstige incidenten (bijvoorbeeld seksueel misbruik of radicalisering) kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur.

Toezicht op sociale veiligheid

De inspectie houdt toezicht op de sociale veiligheid van leerlingen en personeel. Belangrijke punten zijn dat de school weet of leerlingen zich veilig voelen, en de school een goed werkend veiligheidsplan heeft.

Op de pagina 'Sociale  veiligheid' leest u hoe wij toezicht houden op de sociale veiligheid.

Vertrouwensinspecteurs

Binnen de Inspectie van het Onderwijs heeft een klein team van inspecteurs, naast hun toezichthoudende taak, een bijzondere taak: zij zijn vertrouwensinspecteur (VI). Dit team heeft ook de taak van vertrouwensinspecteur voor de kinderopvang en Caribisch Nederland. 

Lees meer over de vertrouwensinspecteurs en hoe u contact kunt opnemen.