Docent kijkt mee met leerling tijdens praktijkles pedicure
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Veiligheid van kinderen en jongeren op scholen

De sociale veiligheid van leerlingen en personeel is een belangrijk aspect van de kwaliteit van onderwijs. De inspectie ziet daarop toe. In het toezicht op scholen let de inspectie erop of scholen zich houden aan de wettelijke voorschriften die hiervoor gelden. Als sprake is van ernstige incidenten (bijvoorbeeld seksueel misbruik of radicalisering) kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur.

Toezicht op sociale veiligheid

De inspectie houdt toezicht op de sociale veiligheid van leerlingen en personeel. Belangrijke punten zijn dat de school weet of leerlingen zich veilig voelen, en dat de school een goed werkend veiligheidsplan heeft.

Lees meer over het toezicht op sociale veiligheid.

Vertrouwensinspecteurs

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de inspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen rond bijvoorbeeld seksueel misbruik, geweld of discriminatie. 

Lees meer over de vertrouwensinspecteurs en hoe u contact kunt opnemen.