6. Klachten en meldingen

Heeft zich op een school of onderwijsinstelling een situatie voorgedaan waar u zich zorgen over maakt of waar u uw vraagtekens bij plaatst? Dan kunt u hier melding van maken bij de Inspectie van het Onderwijs door gebruik te maken van het contactformulier. Als uw melding betrekking heeft op het gebied van sociale veiligheid, kunt u hiervoor ook terecht bij een vertrouwensinspecteur. 

Heeft u een klacht of melding over een school of onderwijsinstelling? Dan kunt u deze indienen via het contactformulier. De Inspectie van het Onderwijs neemt geen individuele klachten in behandeling, maar hoort toch graag van u als er iets mis is op een school of instelling.