De Inspectie van het Onderwijs probeert iedereen natuurlijk zo goed mogelijk te helpen en bedienen. Maar er kan weleens iets fout gaan. Voelt u zich niet goed behandeld door de Inspectie van het Onderwijs dan kunt u een klacht indienen.

Uw klacht indienen

U kunt uw klacht indienen bij de inspecteur-generaal van het Onderwijs. In eerste instantie proberen wij er samen uit te komen. Als dit niet leidt tot een goede oplossing, zal een onafhankelijke klachtencommissie uw klacht behandelen.

Behandelen van uw klacht

Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen, stuurt u uw klacht naar de inspecteur-generaal van het Onderwijs. Het document moet een omschrijving van uw klacht bevatten, uw naam en adres, de datum waarop u het document verstuurt en uw handtekening.  Vervolgens stuurt u uw klacht naar:

Inspectie van het Onderwijs
t.a.v. De Inspecteur-generaal van het Onderwijs 
Postbus 2730 
3500 GS Utrecht

Binnen twee weken ontvangt u de ontvangstbevestiging van uw klacht. Deze wordt binnen 10 weken na ontvangst afgehandeld. Mocht er uitstel nodig zijn, dan is dit nooit meer dan 4 weken en u krijgt hierover schriftelijk bericht.

Onafhankelijke klachtencommissie

In eerste instantie probeert de Inspectie van het Onderwijs er samen met u uit te komen. Mocht dit niet lukken, dan kijkt een onafhankelijke klachtencommissie naar uw klacht. De commissie zal zowel uw kant van het verhaal horen, als de kant van degene over wie u een klacht indient. Vervolgens brengt de commissie een rapport uit met een advies voor de inspecteur-generaal. Deze neemt het uiteindelijke besluit en brengt u hiervan op de hoogte. 
 
De klachtencommissie bestaat uit de volgende leden:

  • dhr. mr. G. Dam (benoemd tot 1 september 2020, voorzitter)
  • mevr. R. M. H. Beckers-Streefland (benoemd tot 1 augustus 2023)
  • mevr. drs. P. L. M. Ehren (benoemd tot 1 augustus 2023)
  • dhr. F. J. M. Stouten (benoemd tot 1 augustus 2023)
  • dhr. drs. H.R. Zijlstra (benoemd tot 1 september 2020)
  • mevr. drs. F. Deug (benoemd tot 1 mei 2021)