Klachtenformulier

Heeft u een klacht over de Inspectie van het Onderwijs? Met dit formulier kunt u uw klacht indienen. Op de pagina Klachten over de inspectie leest u meer over de klachtenprocedure.

Klachtenformulier

U kunt zich ook laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Vul dan hieronder zijn/haar gegevens in.

Uw klacht
In deze ruimte kunt u uw klacht beschrijven. Weest u hierbij concreet, dat helpt ons om uw klacht goed te kunnen begrijpen. Beschrijf bijvoorbeeld wat is er gebeurd, wanneer, in welke situatie, wat waren de gevolgen, klaagt u namens uzelf of namens een organisatie? U kunt dit ook in een aparte bijlage verwoorden. Als u brieven of rapporten heeft die uw klacht ondersteunen, voegt u deze dan als bijlage toe.

Met wie heeft u contact gehad? (indien bekend)

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw klacht te onderzoeken en in behandeling te nemen. We bewaren de gegevens 5 jaar vanaf het moment dat een klacht is afgehandeld. Hierna worden uw gegevens vernietigd. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden en medewerkers die niet betrokken zijn bij de afhandeling van uw klacht.

Akkoordverklaring(verplicht)