Themaonderzoeken primair onderwijs

Naast de onderwijssectoroverstijgende onderzoeksthema's hebben we voor primair onderwijs ook een aantal thema's voor 2021 vastgesteld.

Kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie

We onderzoeken in schooljaar 2020-2021 de ambities voor kwaliteitsverbetering van scholen in samenhang met de samenstelling van de leerlingenpopulatie. We brengen samen met de school de motieven, doelen en (voorgenomen) evaluatie van belangrijke thema’s voor kwaliteitsverbetering in kaart en reflecteren op de vraag hoe die samenhangen met doelgroepen binnen de school, zoals onderwijsachterstanden, leerlingen met hulp binnen de basisondersteuning en leerlingen met extra ondersteuning. Op een deel van de scholen voeren we een verdiepend onderzoek naar het zicht op die doelgroepen.

Afgeronde themaonderzoeken