Themaonderzoek Basisvaardigheden taal in het basisonderwijs

In het kader van het onderzoek Basisvaardigheden: taal, rekenen-wiskunde en sociale omgang in primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneducatie heeft de inspectie in 2007 onderzoek gedaan naar de basisvaardigheden taal in het basisonderwijs.

De volgende onderzoeksvragen stonden daarbij centraal:

  1. Wat is het niveau van de taalvaardigheid van leerlingen aan het einde van de basisschool?
  2. Waarin verschillen scholen met zwakke, gemiddelde en goede taalresultaten aan het einde van de basisschoolperiode?

Om het niveau van de taalvaardigheid in het basisonderwijs te kunnen beschrijven heeft de inspectie een analyse uitgevoerd van beschikbare eindtoetsgegevens van circa 5.000 basisscholen over de periode 2003 -2007. Daarnaast is extern onderzoek geraadpleegd om zicht te krijgen op het niveau van taalvaardigheid van onderscheiden taalonderdelen.

De tweede onderzoeksvraag is onderzocht door de beoordelingen op de kwaliteitsindicatoren van het PKO (Periodiek kwaliteitsonderzoek) van de drie groepen scholen te analyseren. Op welke indicatoren verschillen de drie groepen scholen van elkaar? Behalve verschillen op de kwaliteitsindicatoren die deinspectie bij een PKO beoordeelt, is er ook gekeken naar andere verschillen. Hiervoor is een data-analyse uitgevoerd van bij de inspectie beschikbare gegevens.