Themaonderzoek Tussen wens en werkelijkheid - kwaliteit van het vak Fries in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Fryslân

Op zowel basisscholen als in het voortgezet onderwijs is de kwaliteitszorg op het terrein van het vak Fries en de afstemming op het verschil in vaardigheden Fries van leerlingen onder de maat. Dit blijkt uit het rapport ‘Tussen wens en werkelijkheid – de kwaliteit van het vak Fries in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Fryslân’ van de inspectie van het Onderwijs.

Het onderzoek stelt opnieuw de stand van zaken vast aan de hand van de volgende onderzoeksvragen:

  1. Hoe geven basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs vorm aan het vak Fries?
  2. Welke ontwikkelingen hebben in vergelijking met 2004-2005 op scholen plaatsgevonden?

Daarnaast heeft de inspectie onderzocht welke rol het Fries speelt in scholen voor speciaal onderwijs, of de taalsituatie in Friese scholen veranderd is en in hoeverre schoolbesturen beleid voeren ten aanzien van het vak Fries. Ook is nagegaan hoe drietalige basisscholen vormgeven aan het vak Fries. De inspectie heeft aan de hand van vragenlijsten gegevens verzameld bij directies en besturen van alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs die geen beroep kunnen doen op een ontheffingsregeling voor het Fries. Verder zijn 117 lessen Fries op basisscholen en 40 lessen Fries op scholen voor voortgezet onderwijs geobserveerd. Dat is gebeurd met behulp van het waarderingskader Fries van de inspectie.