Themaonderzoek Het onderwijs in het schrijven van teksten

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs in het schrijven van teksten op basisscholen.

In 1997/1998 bleek dat dat de kwaliteit van het onderwijs van het schrijven van teksten op een behoorlijk aantal punten ernstig tekort schoot. In het huidige onderzoek maakt de inspectie opnieuw de balans op. Het doel is zicht te krijgen op de kwaliteit van het schrijfonderwijs en de activiteiten die leraren en scholen verrichten om de kerndoelen voor schrijven te realiseren en het niveau van de schrijfvaardigheid van de leerlingen te verhogen.

Onderzoeksvragen

Het onderzoek bestaat uit een aantal deelvragen:

  1. In hoeverre worden gewenste aanpakken in praktijk gebracht op het gebied van het leerstofaanbod, de leertijd, de (vak)didactiek, de afstemming en begeleiding van zwakke schrijvers en de kwaliteitszorg?
  2. Wat is er bekend over het niveau van de schrijfvaardigheid van leerlingen?

Achtergrond

Momenteel neemt de verbetering van de basisvaardigheden taal (en rekenen) een centrale plaats in binnen het onderwijsbeleid. De inspectie heeft de afgelopen jaren onder andere onderzoek gedaan naar technisch lezen, het niveau van de taalvaardigheden van leerlingen en de verschillen tussen taalsterke en taalzwakke scholen.