Themaonderzoek Vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs 2014

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de informatie over de ouderbijdrage die scholen, via de schoolgids, aan ouders verstrekken.

Daarbij stonden twee hoofdvragen centraal:

  1. Voldoen scholen voor primair onderwijs aan de wettelijke bepaling in de WPO, als het gaat om het vermelden van het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage?
  2. Zijn er grote verschillen tussen scholen in de hoogte van de gevraagde ouderbijdrage?

Onderzoekswijze

Wij hebben een steekproef gedaan onder 151 basisscholen en hebben schoolgidsen uit 2013/2014 geanalyseerd. Indien mogelijk hebben wij informatie op de websites van deze scholen bekeken. De onderzoekgegevens zijn vergeleken met eerdere conclusies uit onderzoeken naar de ouderbijdrage.

Expliciete informatie

94 procent van de ouders worden via de schoolgids expliciet geïnformeerd over de ouderbijdrage en het vrijwillige karakter hiervan. De manier waarop scholen spreken over het vrijwillige karakter van deze bijdrage is niet altijd even helder. Ouders kunnen hierdoor druk ervaren om de bijdrage te betalen.

Hoogte van ouderbijdrage

Tot 2009 bleef de hoogte van de ouderbijdrage min of meer gelijk. De afgelopen vijf jaar is de bijdrage echter met ongeveer 10 euro gestegen. Een gemiddelde basisschool vraagt een bijdrage van 40 euro aan de ouders. Driekwart van de geteste scholen vraagt een bijdrage die lager ligt dan 50 euro. Het hoogste bedrag dat is aangetroffen in de steekproef was een ouderbijdrage van 690 euro.

De gevraagde ouderbijdrage dekt vaak niet alle kosten. Veel scholen rekenen aanvullende kosten voor bijvoorbeeld overblijven, schoolzwemmen, schoolreisjes en schoolkamp. De bijdrage hiervoor is ook vrijwillig, maar dit wordt in schoolgidsen niet als zodanig gepresenteerd.

Communicatie verbeterd

Oudere onderzoeken van de inspectie laten in grote lijnen hetzelfde beeld zien. De communicatie over de vrijwillige ouderbijdrage in de schoolgidsen is licht verbeterd, maar in veel gevallen ontbreekt een helder overzicht van de te verwachten kosten.