Extra ondersteuning in het basisonderwijs

De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2019 onderzoek gedaan naar de extra ondersteuning die basisschoolleerlingen krijgen. Het gaat om de ondersteuning die niet onder de basisondersteuning valt. De volgende centrale vraag wordt in dit themaonderzoek beantwoord: Krijgen leerlingen met extra ondersteuning op basisscholen de begeleiding en ondersteuning die ze nodig hebben en leidt dat tot de verwachte ontwikkeling?

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 8 procent van de leerlingen extra ondersteuning krijgt. Tussen verschillende scholen en tussen verschillende samenwerkingsverbanden zien we forse verschillen in het aantal kinderen dat extra ondersteuning ontvangt. Het aantal kinderen dat extra ondersteuning krijgt is bij de een soms 2 tot 3 keer zo groot als bij de ander. Tot slot is in veel gevallen niet vast te stellen of de extra begeleiding en ondersteuning leiden tot de verwachte ontwikkeling bij de kinderen.