Themaonderzoek Onderwijs aan de best presterende leerlingen in primair en voorgezet onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs heeft een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het onderwijs aan de cognitief best presterende leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. In deze onderzoekstechnische verantwoording wordt verslag gedaan van dit onderzoek en worden de onderzoeksresultaten in tabellen gepresenteerd.