Jaarwerkplan 2022

Wat doet de inspectie in 2022? We houden toezicht op besturen en hun scholen en opleidingen, sinds augustus 2021 met een nieuw onderzoekskader. En we rapporteren op stelselniveau over de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. Daarbij hebben we ook oog voor de coronacrisis en de effecten daarvan op het onderwijs en de onderwijskwaliteit.

In juni 2021 hebben we het ontwerp Jaarwerkplan 2022 vastgesteld. Dit heeft vervolgens de wettelijk vereiste goedkeuring van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gekregen. Voor een deel is nog onzeker hoe we onze capaciteit in 2022 inzetten, vanwege mogelijke ontwikkelingen in de coronacrisis of rond het Nationaal Programma Onderwijs.