Documenten - Onderwijs aan nieuwkomers

45 documenten over Onderwijs aan nieuwkomers

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Als statushouders geen diploma hebben gehaald in het voortgezet onderwijs, mogen ze dan alleen naar de entreeopleiding?

Voor mbo-opleidingen niveau 2 en hoger gelden vooropleidingseisen. Studenten moeten aan deze vooropleidingseisen voldoen om te ...

Vraag en antwoord

Wat gebeurt er als ik iemand na een toelatingsonderzoek heb toegelaten tot een hoger niveau (omdat de student niet aan de vooropleidingseisen voldeed) en de student valt uit? Mag deze terug naar de entreeopleiding?

We gaan er vanuit dat een student niet ten minste voldeed aan de vooropleidingseisen van de basisberoepsopleiding, maar op basis ...

Vraag en antwoord

Hoe bepaal ik het opleidingsniveau van de leerling?

Het opleidingsniveau van studenten op mbo-niveau kan worden getoetst door SBB. Indien er een onderwijsdocument aanwezig is, ...

Vraag en antwoord

Vallen statushouders onder de leerplicht?

Ja. Statushouders moeten zich houden aan dezelfde wet- en regelgeving als Nederlands ingezetenen. Ook voor statushouders geldt ...

Vraag en antwoord

Mag een leerling die 18 wordt maar geen verblijfsvergunning heeft zijn opleiding afmaken?

Een meerderjarige vreemdeling die hier niet langer rechtmatig verblijf houdt in de zin van artikel 8 Vw 2000 kan zijn opleiding ...

Vraag en antwoord

Mag een mbo-instelling iemand die geen verblijfsvergunning heeft inschrijven in de opleiding?

Voor vreemdelingen tot 18 jaar zonder verblijfsvergunning geldt het recht op onderwijs. Voor minderjarige vreemdelingen geldt ...

Vraag en antwoord

Wat zijn statushouders?

Asielzoekers krijgen bij inwilliging van de asielaanvraag een vergunning asiel voor bepaalde tijd ( 3 jaar). Daarmee is hun ...

Vraag en antwoord

Mag een jongere die illegaal in Nederland verblijft het EOA-onderwijs volgen?

Een jongere die illegaal in Nederland verblijft, mag alleen EOA-onderwijs volgens als hij/zij leerplichtig is volgens de ...

Vraag en antwoord

Waar kijkt de inspectie naar bij een onderzoek op een EOA?

Het toezicht op de eerste opvang anderstaligen maakt deel uit van het toezicht op scholen voor voortgezet onderwijs. Wat en hoe ...

Vraag en antwoord

Welke wettelijke kaders voor het onderwijsaanbod gelden bij een EOA?

Een EOA-opleiding is een programma dat moet voldoen aan de eisen voor de eerste twee leerjaren VO (onderwijstijd, bevoegdheden, ...

Vraag en antwoord