Documenten - Onderwijs aan nieuwkomers

45 documenten over Onderwijs aan nieuwkomers

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Kunnen statushouders in plaats van het centraal examen Nederlandse taal ook een NT2-examen afleggen?

Vraag en antwoord

Moeten statushouders ook een examen Nederlands afleggen als ze een mbo-diploma willen halen?

Vraag en antwoord

Wat kan ik aan aanvullende taaltraining aanbieden?

Vraag en antwoord

Het taalniveau uit de inburgering is niet hoog genoeg voor een beroepsopleiding. Wat nu?

Vraag en antwoord

Welk taalniveau Nederlands geldt als minimum om het inburgeringsexamen te halen?

Vraag en antwoord

Over welk taalniveau moeten studenten beschikken om tot de opleiding te worden toegelaten?

Het meeste mbo-onderwijs wordt in het Nederlands gegeven. De student moet dus over voldoende kennis van de Nederlandse taal ...

Vraag en antwoord

Mag een mbo-instelling een zogenaamde ‘internationale schakelklas’ of ‘eerste opvang anderstaligen’ aanbieden, bijvoorbeeld aan leerlingen in de VO/mbo-leeftijd die behoefte hebben aan VO-onderwijs in een mbo-omgeving?

Vraag en antwoord

Mag een mbo-instelling educatiemiddelen inzetten voor taaltrajecten?

Ja, als uw gemeente dit zo bij u inkoopt, mag dit. Maar let op: educatiemiddelen zijn bestemd voor niet-inburgeringplichtige ...

Vraag en antwoord

Mag een mbo-instelling een combinatie aanbieden van opleiding en inburgering?

Het is mogelijk om de beroepsopleiding tegelijkertijd te volgen met de inburgeringscursus en onderdelen van de inburgeringscursus ...

Vraag en antwoord

Een mbo-instelling verzorgt beroepsonderwijs. Maar kan een mbo-instelling ook (delen van) inburgeringscursussen verzorgen?

Mbo-instellingen kunnen als private activiteit inburgeringscursussen aanbieden. Inburgeringscursussen zijn een marktactiviteit en ...

Vraag en antwoord