Vluchtelingen vertrekken soms snel naar het buitenland of een andere instelling, neemt mijn percentage vsv'ers dan toe?

Mocht uw instelling aan deze leerlingen onderwijs in het VO aanbieden dan kan een aanvraag worden gedaan voor nieuwkomers: de nieuwkomersregeling. Dit kan voor jongeren die korter dan twee jaar in Nederland zijn en onderwijs volgen aan een school of instelling. Aan de nieuwkomersregeling hangt een bekostiging. Ook betekent het dat deze jongeren, als deze in het eerste onderwijsjaar zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, buiten de vsv-startpopulatie gelaten worden. In dat geval tellen ze niet als voortijdig schoolverlater. Na dat eerste jaar wordt een jongere die het vo verlaat zonder startkwalificatie wél meegeteld. Een jongere die het mbo verlaat zonder startkwalificatie wordt óók meegeteld.

Voor zowel vo-leerlingen als mbo-studenten geldt dat met behulp van GBA-gegevens achterhaald kan worden of een jongere is gestopt met de opleiding vanwege vertrek of terugkeer naar het buitenland. DUO zorgt er dan voor dat deze studenten buiten de startpopulatie worden gelaten, en zodoende niet meetellen als voortijdig schoolverlater. Als de jongere vertrekt, is het dus erg belangrijk dat de verhuizing wordt doorgegeven aan de gemeente.
Als een jongere naar een andere instelling of school gaat, wordt een student niet als vsv’er geteld als de leerling/student daar ingeschreven staat.
Als een jongere uitvalt om andere redenen dan dat hij of zij ons land moet verlaten, wordt deze meegeteld als vsv’er.