Wat kan ik aan aanvullende taaltraining aanbieden?

Mbo-instellingen kunnen zelf taaltrainingen aanbieden. Dit betreft dan een private activiteit. U kunt hierover afspraken maken met uw gemeente, of met de student zelf.