Moeten statushouders ook een examen Nederlands afleggen als ze een mbo-diploma willen halen?

Ja, iedereen die een beroepsopleiding volgt en het diploma wil behalen, moet aan de geldende exameneisen voldoen. Eén van deze eisen is dat wordt aangetoond dat het generieke examenonderdeel Nederlandse taal wordt behaald. Dit gebeurt door middel van een centraal examen en een instellingsexamen gebaseerd op het referentiekader van de commissie Meijerink.