Het taalniveau uit de inburgering is niet hoog genoeg voor een beroepsopleiding. Wat nu?

Als een student de taal onvoldoende beheerst om een beroepsopleiding zinvol te kunnen volgen, dan moet de student er eerst voor zorgen de taal beter te beheersen. Studenten kunnen taallessen volgen bij private aanbieders. Ook mbo-instellingen kunnen als private activiteiten taallessen aanbieden. Ook kunnen gemeenten investeren in taallessen, bijvoorbeeld vanuit het educatiebudget (nadat het inburgeringsexamen is gehaald).