Mag een mbo-instelling educatiemiddelen inzetten voor taaltrajecten?

Ja, als uw gemeente dit zo bij u inkoopt, mag dit. Maar let op: educatiemiddelen zijn bestemd voor niet-inburgeringplichtige volwassenen. Indien de asielzoeker aan zijn of haar inburgeringsplicht heeft voldaan en meerderjarig is, mag de asielzoeker via de educatie een verdere opleiding volgen. De educatiemiddelen worden als specifieke uitkering aan de centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s verstrekt. Zij overleggen met de andere gemeenten in hun regio over de doelgroepen die ze gaan bereiken en leggen afspraken vast in een regionaal programma. De (samenwerkende) gemeente kiezen hierbij voor één of meerdere private taalaanbieders. Gemeenten hebben ook de mogelijkheid om educatiemiddelen te besteden aan non-formeel aanbod van taal- en rekenopleidingen. Ook dit aanbod is bedoeld voor volwassenen die niet (meer) inburgeringplichtig zijn. Voorbeelden zijn taaltrajecten die verzorgd worden door bibliotheken, buurtorganisaties en welzijnscentra.