Mag een mbo-instelling een zogenaamde ‘internationale schakelklas’ of ‘eerste opvang anderstaligen’ aanbieden, bijvoorbeeld aan leerlingen in de VO/mbo-leeftijd die behoefte hebben aan VO-onderwijs in een mbo-omgeving?

Ja, dat mag en het gebeurt ook al. Daarvoor zoekt een mbo-instelling de samenwerking met een school voor voortgezet onderwijs. De leerling wordt in het voortgezet onderwijs ingeschreven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs kent geen leeftijdsgrenzen. Op basis van de inschrijving ontvangt de vo-school bekostiging voor deze leerling (lees meer over de bekostigingssystematiek VO). De school voor voortgezet onderwijs besteedt het onderwijs vervolgens uit aan de mbo-instelling op basis van het Besluit Samenwerking VO-BVE (de Rutteregeling). Vanaf 1 januari 2016 kunnen vo-leerlingen 50 procent van de vo-cursusduur uitbesteed worden naar een andere vo-school of mbo-instelling. Dat betekent in de praktijk dat leerlingen hun volledige tweejarige ISK-traject op het mbo kunnen afleggen. Over de financiering van deze trajecten maken beide instellingen onderling afspraken. De mbo-instelling verzorgt het onderwijs onder verantwoordelijkheid van het vo-schoolbestuur.

Mocht u vragen hebben hierover dan kunt u zich richten tot het LOWAN, de koepelorganisatie voor het onderwijs aan nieuwkomers: www.lowan.nl. LOWAN kan u in contact brengen met andere instellingen die hier al ervaring mee hebben.