Welk taalniveau Nederlands geldt als minimum om het inburgeringsexamen te halen?

Dat is het niveau A2 van het Europese Raamwerk voor Moderne Vreemde Talen. Dit is vergelijkbaar met niveau 1F uit het referentiekader van de Commissie Meijerink.