Over welk taalniveau moeten studenten beschikken om tot de opleiding te worden toegelaten?

Het meeste mbo-onderwijs wordt in het Nederlands gegeven. De student moet dus over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken om het onderwijs te kunnen volgen.

Voor het halen van een diploma - ook Engelstalige opleidingen - moet ook aan de taaleisen worden voldaan. 

Dat betekent dat de instelling bij de toelating van een student twee inschattingen moet maken: 

1. wat is een passend opleidingsniveau voor de leerling (niet te laag en niet te hoog), en 

2. is de student het Nederlands voldoende machtig en kan de student de taal voldoende snel aanleren om zowel het onderwijs te volgen als de opleiding succesvol af te sluiten.