Een mbo-instelling verzorgt beroepsonderwijs. Maar kan een mbo-instelling ook (delen van) inburgeringscursussen verzorgen?

Mbo-instellingen kunnen als private activiteit inburgeringscursussen aanbieden. Inburgeringscursussen zijn een marktactiviteit en kunnen dus door private organisaties worden aangeboden. Voor een inburgeringscursus kan de verplichte inburgeraar een lening krijgen. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de cursus wel verzorgd te worden door een aanbieder met het keurmerk 'Blik op werk'.