Mag een leerling die 18 wordt maar geen verblijfsvergunning heeft zijn opleiding afmaken?

Een meerderjarige vreemdeling die hier niet langer rechtmatig verblijf houdt in de zin van artikel 8 Vw 2000 kan zijn opleiding uitsluitend voortzetten aan de instelling waar hij tijdens zijn rechtmatig verblijf volgens de geldende regels was ingeschreven. Dit is op basis van internationaal geldend recht. Een instelling mag een dergelijke meerderjarige niet als nieuwe student inschrijven.
Voor minderjarigen geldt deze beperking niet omdat minderjarigen recht op onderwijs hebben.