Als statushouders geen diploma hebben gehaald in het voortgezet onderwijs, mogen ze dan alleen naar de entreeopleiding?

Voor mbo-opleidingen niveau 2 en hoger gelden vooropleidingseisen. Studenten moeten aan deze vooropleidingseisen voldoen om te kunnen starten met de opleiding. Instellingen mogen in individuele gevallen van de vooropleidingseisen afwijken. Als een instelling van oordeel is dat een student die niet aan de vooropleidingseisen voldoet, toch in staat is een hogere mbo-opleiding te volgen, dan kan de instelling deze student dus toch toelaten. Dit is bepaald in artikel 8.2.1 lid 6 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Er moet wel een onderzoek plaatsvinden voordat een persoon zonder de benodigde vooropleidingseis toegelaten kan worden.