Mag een jongere die illegaal in Nederland verblijft het EOA-onderwijs volgen?

Een jongere die illegaal in Nederland verblijft, mag alleen EOA-onderwijs volgens als hij/zij leerplichtig is volgens de Nederlandse wet- en regelgeving.