Wat gebeurt er als ik iemand na een toelatingsonderzoek heb toegelaten tot een hoger niveau (omdat de student niet aan de vooropleidingseisen voldeed) en de student valt uit? Mag deze terug naar de entreeopleiding?

We gaan er vanuit dat een student niet ten minste voldeed aan de vooropleidingseisen van de basisberoepsopleiding, maar op basis van een toelatingsonderzoek toch door u is toegelaten tot een hoger mbo-niveau. Als deze student uitvalt dan kan deze alsnog worden toegelaten tot de entreeopleiding, mits paragraaf 2 van de leerplichtwet 1969 niet van toepassing is (leerplicht).