Waar kijkt de inspectie naar bij een onderzoek op een EOA?

Het toezicht op de eerste opvang anderstaligen maakt deel uit van het toezicht op scholen voor voortgezet onderwijs. Wat en hoe we onderzoeken staat beschreven in het Onderzoekskader voortgezet onderwijs. Voor het toezicht op EOA's zijn een paar aanpassingen gedaan in het kader (paragraaf 11.2, pagina 55).