Waar kijkt de inspectie naar bij een onderzoek op een EOA?

Voor dit toezicht gebruikt de inspectie het 'Waarderingskader Voortgezet Onderwijs 2013
Selectie EOA
' dat relevant is voor het onderwijs Eerste opvang anderstaligen, waaronder in internationale schakelklassen.
Het uitgangspunt voor de selectie van de indicatoren is de beleidsnotitie die LOWAN in nauwe samenspraak met het ministerie van OCW heeft opgesteld over het eerste opvangonderwijs aan anderstaligen.